استیدو ٬‌ حلقه گمشده ورزش ایران

مصاحبه با فرزانه فصیحی (دختر باد)

عضو تیم ملی ایران و رکورد دار دوی ۶۰ متر زنان ایران و قهرمان آسیا و المپیک

مصاحبه با حسن تفتیان

عضو تیم ملی ایران و قهرمان آسیا در رشته ۱۰۰ متر