300 تست تناسب اندام

تمام تست های تناسب اندام

بیش از 300 تست تناسب اندام در این سایت به زودی شرح داده می شود. در اینجا آنها به دسته های مختلف تناسب اندام که در زیر ذکر شده است تقسیم شده اند، که به شما کمک می کند تا آزمونی را که دنبال می کنید پیدا کنید. تعدادی از تست‌های محبوب در هر دسته فهرست شده‌اند که می توانید از هر قسمت به راحتی به تست های مورد نظر دسترسی پیدا کنید.

دسته های تست های تناسب اندام:

تست های استقامت قلبی عروقی / هوازی

تست های استحکام یا قدرت و استقامت قدرت

تست های سرعت و قدرت (قدرت بی هوازی)

تست های ظرفیت بی هوازی

تست های چابکی

تست های آنتروپومتری

تست های انعطاف پذیری

تست های تعادل

تست های هماهنگی

تست های زمان پاسخ

تست های مرتبط با سلامت

پرسشنامه ها

تست های اختصاصی ورزش

تست های عمومی

این تست ها به سرعت در حال بروزرسانی و تکمیل می باشد و هر روز به تست ها اضافه می گردد

منبع