رادیو استیکست

رادیوی سازمان استعدادیابی استیدو

 

استیکست دوم

 

استیکست اول

راه های ارتباطی رادیو استیکست (Sticast) :

مخاطبین رادیو استیکست : ۰۹۹۲-۳۱۸-۰۹۲۰

شماره پیامکی استیدو: ۵۰۰۰۲۴۱۹۵