فرم درخواست ایجاد مرکز سنجش استیدو

نام کامل(ضروری)
نام مرکز یا باشگاه(ضروری)
تلفن همراه صاحب مرکز
تلفن ثابت مرکز
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 10 MB, حداکثر فایل ها : 10.