ارسال مقاله یا خبر ورزشی

مقالات خود در زمینه استعدادیابی ٬ پزشکی ورزشی ٬ آنتروپومتریک٬ حرکات اصلاحی و عملکرد بدنی٬ روان شناختی و حتی اخبار ورزشی مرتبط در راستای استعدادیابی ورزشی را با توجه به شرایط زیر ارسال نمایید تا با نام شما در سایت درج گردد. برای اعتبار دهی به مقالات ٬ لطفا شرایط زیر اعمال شود تا قابل انتشار باشد.

شرایط مقالات :

  • مقاله در سایت دیگری درج نشده باشد.( اگر بصورت PDF در سایت دیگری گذاشته شده باشد٬ مشکلی برای درج در اینجا وجود ندارد.
  • مقاله از کیفیت خوبی برخوردار باشد و حداقل دارای ۵۰۰ کاراکتر باشد.
  • در صورتی که مربوط به شخص شما نیست ٬ منبع و لینک منبع ذکر شود.
  • در صورتی که مقاله ٬ کار خود شما می باشد٬ اگر از منابعی استفاده شده است ٬ منابع آن ذکر شود.
  • حجم عکس ارسالی برای مقاله کمتر از ۱ مگابایت باشد.
نام کامل(ضروری)
تصویر مقاله
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
در این قسمت عکس اصلی مقاله خود را آپلود نمایید
مقاله شما مربوط به هر دسته ای هست ٬ انتخاب نمایید
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .