ارتباط با فدراسیون های ورزشی ایران

اطلاعات فدراسیون های ورزشی

ردیففدراسیونتلفن فدراسیونآدرس فدراسیونسایت فدراسیونرئیس فدراسیون
۱اسکواش۲۶۲۰۶۳۴۰-۵۰-۶۰خیابان جردن-کوچه انصاری- صندوق ورزشکاران و پیشکسوتانفدراسیون اسکواشمسعود سلیمانی
۲اسکی۲۶۲۰۶۲۳۰-۴۰-۵۰خیابان جردن-کوچه انصاری- صندوق ورزشکاران و پیشکسوتانفدراسیون اسکیعباس نظریان
۳اسکیت۴۴۱۱۷۸۰۶-۷مجموعه ورزشی آزادی- بلوار شرقی- درب ورودی شماره ۱۷فدراسیون اسکیتمحمدرضا فضلی
۴انجمن های ورزش های رزمی۸۸۳۴۴۹۹۵-۶مفتح شمال - روبروی پمپ بنزین - خیابان بخشی موقر- پلاک ۴۴فدراسیون انجمن های ورزش های رزمییوسف بهتری
۵انجمن های ورزشی۲۲۷۶۸۴۰۴-۲۲۷۶۸۴۰۲پاسداران- بهارستان هشتم- پلاک ۱۹- طبقه سومفدراسیون انجمن های ورزشیمحمدعلی پور
۶بدمینتون۸۸۹۸۴۴۴۰-۱خیابان حجابفدراسیون بدمینتونمحمدرضا پوریا
۷بدنسازی و پرورش اندام۸۸۸۳۵۲۹۵ - ۸۸۸۳۰۸۰۳مجموعه ورزشی شهید شیرودیفدراسیون بدنسازی و پرورش اندامعبدالمهدی نصیرزاده
۸بسکتبال۴۴۷۳۹۱۲۱ - داخلی ۱۰۱مجموعه ورزشی آزادیفدراسیون بسکتبالرامین احمدی طباطبائی
۹بوکس۸۸۳۰۲۵۵۵ - ۸۸۸۴۳۵۵۲مجموعه ورزشی شهید شیرودیفدراسیون بوکسحسین ثوری
۱۰بولینگ و بیلیارد و بولس۲۶۲۱۶۲۶۹ - ۲۶۲۱۶۲۰۷خیابان شیخ بهائی شمالی- بالاتر از میدان پیروزان- کوچه ۲۱-پ ۴۱-طبقه ۵فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بولسهاشم اسکندری راد
۱۱پزشکی ورزشی۸۸۳۲۶۲۲۵ -۸۸۸۲-۵۹۳۷خیابان مفتح - خیابان ورزندهفدراسیون پزشکی ورزشیغلامرضا نوروزی
۱۲تکواندو۲۲۲۴۲۴۴۱-۳خیابان شریعتی - بالاتر از پل صدر- خیابان میرزاپور- انتهای کوچه مریمفدراسیون تکواندومحمدرضا پولادگر
۱۳تنیس خاکی۲۶۲۱۶۲۴۷-۸مجموعه ورزشی انقلاب - سالن چندمنظوره یادبود سیداحمد خمینیفدراسیون تنیسداود عزیزی
۱۴تنیس روی میز۲۶۲۱۶۲۰۹ - ۲۶۲۱۶۳۳۲خیابان مفتح- خیابان ورزنده - نبش کوچه سلماسی و کاوه - مجموعه انقلابفدراسیون تنیس روی میزمهرداد علی قارداشی
۱۵تیراندازی۴۴۷۳۹۱۹۲ - ۴۴۷۳۹۱۸۰-۴مجموعه ورزشی آزادیفدراسیون تیراندازیمهدی مبینی
۱۶تیراندازی با کمان۸۸۳۰۳۱۳۳ - ۸۸۸۲۹۶۷۳خیابان مفتح- خیابان ورزنده - ساختمان دفتر مشترکفدراسیون تیراندازی با کمانغلامرضا شعبانی بهار
۱۷جودو۸۸۸۴۴۳۸۳- ۸۸۸۲۳۵۹۲خیابان مفتح- خیابان ورزنده - ساختمان دفتر مشترکفدراسیون جودوآرش میراسماعیلی
۱۸چوگان۳۳۲۱۸۲۳۰-۳۵مجموعه فرح آباد شهدافدراسیون چوگانابراهیم نورائی
۱۹دوچرخه سواری۴۴۷۲۶۴۱۰مجموعه ورزشی آزادیفدراسیون دوچرخه سواریرسول هاشم کندی اسدی
۲۰دو و میدانی۲۲۲۵۳۱۹۶- ۲۲۲۷۷۸۶۳-۵مجموعه ورزشی شهید کشوریفدراسیون دو و میدانیهاشم صیامی
۲۱ژیمناستیک۲۲۰۳۴۰۰۱-۲مجموعه ورزشی انقلابفدراسیون ژیمناستیک
۲۲سوارکاری۲۲۶۳۹۷۴۵ - ۲۲۶۳۹۷۶۱اتوبان صدر- خروجی کاوه جنوبی- کوچه رزجوبی- پ۲۷فدراسیون سوارکاریمسعود خلیلی
۲۳شطرنج۸۸۹۵۱۵۱۱-۱۳خیابان حجابفدراسیون شطرنجحسین تامینی لیچانی
۲۴شمشیربازی۲۶۲۰۶۴۴۰-۵۰-۶۰خیابان جردن - کوچه انصاری- صندوق ورزشکاران و پیشکسوتانفدراسیون شمشیربازیفضل الله باقرزاده
۲۵شنا٬ شیرجه و واترپلو۸۸۸۴۴۰۴۰ - ۸۸۸۴۴۰۴۶خیابان مفتح - خیابان ورزنده - ساختمان دفتر مشترکفدراسیون شنا٬ شیرجه و واترپلومحسن رضوانی
۲۶فوتبال۸۸۲۱۳۳۰۶ - ۸۸۲۱۱۱۷۳خیابان سئول- ۱۲متری سوم- پلاک ۲/۲فدراسیون فوتبالشهاب الدین عزیزی
۲۷قایقرانی۴۴۷۴۱۲۷۱ - ۴۴۷۳۳۶۳۵مجموعه فرهنگی ورزشی آزادیعلیرضا سهرابیان مقدم
۲۸کاراته۲۲۲۶۴۶۰۰ - ۲۲۲۵۹۲۶۴مجموعه ورزشی کشوریفدراسیون کاراتهسیدحسن طباطبائی
۲۹کبدی۸۸۹۹۱۸۷۹ - ۸۸۹۹۳۱۳۷خیابان حجاب- پلاک ۳۷- طبقه چهارمفدراسیون کبدیعباس اورسجی
۳۰کشتی۴۴۷۱۴۱۵۸ - ۴۴۷۱۴۰۸۵مجموعه ورزشی آزادیفدراسیون کشتیعلیرضا دبیر
۳۱کونگ فو و هنرهای رزمی۴۴۷۳۹۱۴۴-۶مجموعه ورزشی آزادی - درب غربیفدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمیرضا حیدری
۳۲کوهنوردی و صعودهای ورزشی۲۲۵۶۹۹۹۵-۶ - ۲۲۷۶۴۵۰۰-۳۷خیابان پاسداران - میدان نوبنیاد- بهارستان هشتم - پ ۱۷فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشیرضا زارعی
۳۳گلف۲۶۲۰۲۵۶۵-۷۵-۸۵خیابان جردن - کوچه انصاری - صندون ورزشکاران و پیشکسوتانفدراسیون گلفحمید عزیزی
۳۴موتورسواری و اتومبیلرانی۲۶۲۰۲۶۲۳-۲۴-۲۵خیابان جردن - کوچه انصاری - صندون ورزشکاران و پیشکسوتانفدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانیمازیار ناظمی
۳۵نجات غریق و غواصی۸۸۸۴۴۷۳۲خیابان مفتح - خیابان ورزنده - روبروی ساختمان دفتر مشترکفدراسیون نجات غریق و غواصیمهدی حیدری
۳۶والیبال۴۴۷۳۹۱۲۵-۷مجموعه ورزشی آزادیفدراسیون والیبالمحمدرضا داورزنی
۳۷ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء۲۶۲۰۲۶۲۸خیابان جردن - کوچه انصاری - صندون ورزشکاران و پیشکسوتانفدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضافاطمه هاشمی
۳۸ورزش دانش آموزی۸۸۵۸۴۵۵۷سعادت آباد- علامه جنوبی- خیابان ۲۴شرقی- پ ۲۳حسین بابایی
۳۹ورزش روستایی و بازیهای بومی٬ محلی۸۸۹۵۵۵۵۸ - ۸۸۹۵۶۲۰۸خیابان حجاب- پلاک ۳۷ - طبقه سومفدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومیمحمدتقی امیری خراسانی
۴۰ورزش سه گانه۲۲۷۶۱۸۶۸ - ۲۲۷۶۱۰۹۳پاسداران- بهارستان هشتمفدراسیون ورزش سه گانهمهدی گودرزی
۴۱ورزش کارگری۸۸۲۱۰۷۴۱-۲میدان ونک- خیابان گاندی شمالی- خیابان شهید صانعی- پ ۲۵فدراسیون ورزش کارگریجواد رئوفی
۴۲ورزش های جانبازان و معلولین۸۲۱۸۷۳۱۱ - ۸۲۱۸۷۳۲۵خیابان ورکش- ضلع شمالی مجموعه ورزشی شهید شیرودیفدراسیون ورزش های جانبازان و معلولینسیدمحمدشروین اسبقیان
۴۳ورزش های دانشگاهی۸۸۹۱۵۲۵۱-۲خیابان انقلاب - ابتدای استاد نجات الهی- کوچه هواپیمایی- پ۴۰فدراسیون ورزش های دانشگاهیهادی بشیریان
۴۴ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی۸۸۳۰۵۴۷۲ -۸۸۳۰۵۲۰۸خیابان مفتح - خیابان ورزنده - روبروی ساختمان دفتر مشترکفدراسیون ورزشهای زورخانه ای و پهلوانیمهرعلی باران چشمه
۴۵ورزش های نابینایان و کم بینایان۸۸۸۱۰۱۹۶ - ۸۸۳۰۴۳۳۳مجموعه ورزشی شهید شیرودیفدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایانمحمدرضا مظلومی
۴۶ورزش های ناشنوایان۷۷۵۵۷۷۱۵-۶تهران نو- روبروی بیمارستان بوعلیفدراسیون ورزش های ناشنوایانمهران تیشه گران
۴۷ورزش های همگانی۴۴۰۱۶۳۷۷-۹بلوار فردوس- خیابان وفا آذر شمالی - پ ۲فدراسیون ورزش های همگانیافشین مولایی سفیددشتی
۴۸وزنه برداری۴۴۷۰۱۶۹۴ - ۴۴۷۰۱۶۳۷مجموعه ورزشی آزادیفدراسیون وزنه برداریعلی مرادی
۴۹ووشو۴۴۱۴۹۹۵۸-۶۴مجموعه آزادی- ضلع شرقی - جنب کارتینگ اتومبیلرانی- ورودی پارکینگ۱۷- آکادمی ووشوفدراسیون ووشوامیر صدیقی
۵۰هاکی۲۶۲۱۶۲۶۴ - ۲۶۲۱۶۲۲۱مجموعه ورزشی انقلابفدراسیون هاکیبهرام قدیمی
۵۱هندبال۲۲۰۲۶۰۰۶- ۲۲۰۲۶۰۰۱-۵خیابان سئول- بالاتر از قرارگاه نبی اکرم(ص)فدراسیون هندبالعلیرضا پاکدل

جدول ها به راست و چپ حرکت داده می شوند!