استعدادیابی معلولین

استعدادیابی معلولین

خط اصلی فعالیت استیدو و هدف محوری این سازمان ٬ برخورداری از امکانات استعداد یابی برای تمام فرزندان ایران زمین است.

و اینک سازمان توسعه استعداد یابی استیدو در راستای این آرمانِ خود، و نیز در راستای رفع خلاء های موجود در سیستم حال حاضر ایران، فرزندان دارای محدودیتهای حرکتی را فراموش نکرده و‌ با افتخار، زیر ساخت ارائه ی خدمات استاندارد و کاربردیه استعداد یابی را برای این عزیزان فراهم آورده است .

استعدادیابی معلولین

این سازمان‌ با آگاهی از آمار تعداد فرزندان دارای محدودیت حرکتی در ایران و نیز شناسایی نیاز های موجود در این زمینه، برای استفاده ی این گروه از خدمات متعهدانه ، به روز و در دسترسِ استعداد یابی، تسهیلات خاصی را ویژه ی این عزیزان پیشبینی نموده است .

و ما خرسندیم که امروز در استیدو تمام خدمات روز دنیا در زمینه ی استعداد یابی بدون محدودیت و به راحتی در دسترس این عزیزان است.