کمیته پژوهش استعدادیابی ورزشی

دکتر شیما قرداشخانی
مدیر کمیته
دکترای فیزیولوژی ورزشی٬‌ با سوابق: دکترای فیزیولوژی ورزشی٬‌ با سوابق: مدرس دانشگاه شریعتی و یادگار امام خمینی، مدرس دوره های مربیگری، نویسنده و همکار طرح مقالات پژوهشی ورزشی، مولف کتاب، ریاست کمیته بانوان استان البرز(سایمان)٬ مسئول آموزش کمیته بدنسازی بانوان شهریار٬ مشاور علمی ورزشی تیم اکسیرمکمل، مشاور علمی ورزشی تیم بی اکتیو، مشاور علمی ورزشی دیاموندلایف، مشاور علمی ورزشی رسانه فیتشو، دبیر تحریریه مجله نور، مدیر اجرایی دوره های ...
مربی گیری، مشاور علمی آموزشی رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای٬ عضو شورای تالیف مقالات تغذیه ورزشی نشریه نظام پزشکی و ...
ادامه رزومه