تمرین دیوار نشستن
  1. خانه
  2. تمرین ورزشی
  3. تمرین دیوار نشستن
تمرین ورزشی

تمرین دیوار نشستن

فهرست مطالب مهم تمرین دیوار نشستنتکنیک و تمرین دیوار نشستننکات کلیدی که باید در تمرین دیوار نشستن به خاطر بسپاریدجایگزین، گزینه های تمرین دیوار تمرین دیوار نشستن تمرین روی دیوار نشستن یک تمرین هوازی ساده با وزن بدن است که فقط به یک دیوار برای تکیه دادن و یک کرونومتر…
استعدادیابی استیدو
فدراسیون دو و میدانی ایران
فدراسیون اسکواش
فدراسیون بولینگ و بیلیارد

تمرین دیوار نشستن

تمرین روی دیوار نشستن یک تمرین هوازی ساده با وزن بدن است که فقط به یک دیوار برای تکیه دادن و یک کرونومتر برای تعیین زمان نیاز دارد. این تمرین بخشی از تمرین 7 دقیقه ای است.

تجهیزات مورد نیاز:

ندارد

تکنیک و تمرین دیوار نشستن

  • با پشت به دیوار بایستید، پاها را به اندازه عرض لگن از هم باز کنید و کمی جلوتر از خود قرار بگیرید.
  • به دیوار تکیه دهید و مانند اینکه روی صندلی نشسته اید، به سمت پایین بلغزید. زانوهای شما باید 90 درجه خم شوند در حالی که زانوها بالای مچ پا قرار دارند.
  • این وضعیت را به مدت 30 ثانیه نگه دارید.

تمرین دیوار نشستن

نکات کلیدی که باید در تمرین دیوار نشستن به خاطر بسپارید

  • نفست را حبس نکن
  • مستقیم به جلو نگاه کنید

جایگزین، گزینه های تمرین دیوار

  • ممکن است دست‌ها روی ران‌ها قرار گیرند، یا بازوها روی قفسه سینه قرار گیرند
  • اسکات روی دیوار – چمباتمه زدن روی دیوار، بخشی از تمرین خانگی

منبع

, , , , ,